T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BASIN BÜLTENLERİ
İlçeJandarmaKomutanlığı 
İstatistiki Bilgiler
 (Tıklayınız)

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü

23.01.2014

23.11.2013 

29.01.2014

(Basın Bültenleri İçin
 Tıklayınız)


 Bulunduğunuz Yer: BİRİMLERİN SUNDUĞU HİZMETLER  >>   Kamu Hizmet Standartları  >>   Darende Ayvalı Belediye Başkanlığı


 Darende Ayvalı Belediye Başkanlığı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

AYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

-

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

-

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

-

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

-

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 

-

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 SAAT

7

Yaz spor okulları

 

-

8

İhale işlemleri

 

-

9

Gelir tahsili işlemleri

 

1 DAKİKA

10

Giderlerin ödenmesi

 

10 DAKİKA

11

Ölçü ve ayar işleri

 

-

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

 

-

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

 

-

14

Gıda Sicil Belgesi

 

-

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:

İsim            :Cuma ŞAHİN                                                            İsim            :Hamit DEMİR

Unvan       :Yazı İşleri Müdürü                                                     Unvan       :Belediye Başkanı

Adres         :Ayvalı Belediyesi                                                      Adres         :Ayvalı Belediyesi

Tel             :0422 675 70 81                                                                  Tel             :0422 675 70 66  

Faks          :0422 675 70 07                                                                  Faks          :0422 675 70 07

E-Posta     :                                                                                    E-Posta     :

 

 

 

 

Haber ve Duyurular
    
 
DARENDE KAYMAKAMLIĞI 
 Sosyal Paylaşım Sitesi İletişim
Tel:0422 615 10 55 begin_of_the_skype_highlighting 0422 615 10 55 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting
Fax:0422 615 10 89


 

Heyiketeği Mah.Hükümet Caddesi, Hükümet Konağı Kat:3 Darende / Malatya
Telefon: 0 422 615 10 55 - Fax: 0 422 615 10 89